1. Thành viên Vietmmo chuyển sang hoạt động tại Up Community theo thông báo mới nhất tại đây

  Tắt thông báo

Awards

 1. Teambuildvn Level 1

  Teambuildvn Level 1

  Trophy points: 2

 2. Teambuildvn Level 2

  Teambuildvn Level 2

  Trophy points: 3

 3. Teambuildvn Level 3

  Teambuildvn Level 3

  Trophy points: 4

 4. Teambuildvn Teeman

  Teambuildvn Teeman

  Trophy points: 5

 5. Teambuildvn Lover

  Trophy points: 6

 6. VIP Member

  VIP Member

  Trophy points: 7

 7. Teambuildvn Partner

  Teambuildvn Partner

  Trophy points: 8

 8. 1k

  Đạt 1000 bài viết tại diễn đàn Vietmmo

  Trophy points: 10